MeguiDungeon

Nhà phát triển: Rideon Works Co. Ltd – Patreon – Steam
Che: Có
Phiên bản: Hoàn thành
OS: Windows
Ngôn ngữ: Đa ngôn ngữ

Cuộc sống của một nhà thám hiểm đầy nguy hiểm.
Đó là cuộc sống hàng ngày của họ để khám phá các hang động đầy những cạm bẫy nguy hiểm.

Ss B00f069ff088c75924180759fb8c050f5578033b.1920x1080
MeguiDungeon [Final] (Việt Hóa) 6

Nhưng quái vật ẩn nấp trong bóng tối…
Một nhóm các nhà thám hiểm tụ tập trong thành phố và sẵn sàng thách thức dungeon.

Ss 1c43b66af924cd1791790a3d78845b452960e58c.1920x1080
MeguiDungeon [Final] (Việt Hóa) 7


Họ sẽ tìm thấy sự giàu có hay họ sẽ tìm thấy cái chết? Hay là một kiểu ôm khác?

Ss 78918e4d59de96c267ec5573dd61e05fe2a5f104.1920x1080 1
MeguiDungeon [Final] (Việt Hóa) 8


Cuộc phiêu lưu của họ bây giờ bắt đầu… ​

Ss 4ac5d8e5fb42ca8e956a0ed7c084fc8d4b5f6cb0.1920x1080
MeguiDungeon [Final] (Việt Hóa) 9

Tải xuống

Tiếng Anh + Việt

Win: (114mb) OneDrive

Hướng dẫn

Windows: giải nén – cài đặt exe

Chuyển sang vị trí nhật để chơi