Monster Black Market

Nhà phát triển: Team-Apple Pie DLsite – Ci-En – Twitter – Pixiv (Login) – Pixiv Fanbox – Fantia
Che: Partially (Some DLC content still censored)
Phiên bản: 2.0.16.0 + DLC + v2.0.14.0 Uncensored Patch
OS: Windows
Ngôn ngữ: Tiếng ANh

Người chơi chấp nhận một đề nghị bí mật từ ‘Amilia’, một thành viên cấp cao của tổ chức tội phạm cao nhất lục địa.

Monsterblackmarket 23 07 2022 06 23 25 Compressed
Monster Black Market [v2.0.16.0 DLC] (v1.1.0.8 Việt Hóa) 6

Cô ấy cung cấp cho người chơi một lãnh thổ, nơi cô ấy sẽ kiểm tra người chơi bằng cách để anh ta điều hành một trang trại quái vật và nhà thổ bằng cách sử dụng quái vật và nô lệ.

Monsterblackmarket 23 07 2022 06 16 26 Compressed
Monster Black Market [v2.0.16.0 DLC] (v1.1.0.8 Việt Hóa) 7

Cô đề nghị thời hạn 50 ngày.

Rj401420 Img Smp4 Compressed
Monster Black Market [v2.0.16.0 DLC] (v1.1.0.8 Việt Hóa) 8

Nếu người chơi điều hành lãnh thổ và kiếm được lợi nhuận trong khoảng thời gian 50 ngày, cô ấy sẽ chấp nhận người chơi vào tổ chức mà Amilia trực thuộc .

Ảnh trên Mod18
Monster Black Market [v2.0.16.0 DLC] (v1.1.0.8 Việt Hóa) 9

Tải xuống

Tiếng Anh

Windows (284mb): GofilePixeldrainWorkupload

Tiếng Việt

Windows: OneDrive

Hướng dẫn

Mật khẩu: mod18.com

Windows: giải nén – cài đặt exe