Thông tin game

Tên: Murmur
Nhà phát hành: Devil’s Dad
Phiên bản:
v0.6 Public

Đó là một câu chuyện về tình yêu và ham muốn trong cuộc sống của chúng ta, về những gì sự vắng mặt của họ dẫn đến và những hình thức họ có thể xảy ra. Trong trò chơi này, bạn sẽ vào vai một anh chàng 28 tuổi tham gia vào những sự kiện thần bí bất ngờ. Cuộc sống của anh ấy bị đảo lộn và anh ấy phải tồn tại trong thế giới mới mà anh ấy đã tìm thấy chính mình. Nhưng nó không nghiệt ngã như thoạt nhìn. Khi chơi, bạn sẽ gặp những cô gái cần bạn giống như bạn cần họ. Bạn sẽ biến chúng thành của mình, quyến rũ chúng, hay trân trọng và yêu thương chúng? Tuỳ bạn. Mỗi người trong số họ đều có xuất thân, nhân vật và những niềm tin ẩn …​

Nhà phát triển: Devil’s Dad PatreonDiscordItch.io
Kiểm duyệt: Không
Thiết bị: Windows, Linux, Mac, Android
Ngôn ngữ: English

Ảnh Game:

Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18

Download

PC: mega (5.43gb) | mixdrop (5.43gb) | racaty (5.43gb) | mega (2.1gb) | mixdrop (2.1gb) | racaty (2.1gb) |

Android: mega (1.7gb) | mixdrop (1.7gb) | racaty (1.7gb) |

– Mật khẩu: mod18.com
– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)

PC: OneDrive |

– Mật khẩu: mod18.com

– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: cài đặt apk hoặc sử dụng Joiplay để chơi game (Xem bài đăng)

Việt hoá

GVNVH18

– Uncensor Patch: LEWDPATCHERDONTCENSOR Đối với PC hoặc Mac: đặt trong thư mục “game”. Đối với Android: đặt nó vào thư mục “Android / data / com.dd.murmur / files / game”
Walkthrough
Gallery Mod: Giải nén tệp từ tệp vào thư mục \game và ghi đè khi được nhắc.

– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài Apk hoặc Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (View Post)

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

Tutorial

• Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (Xem bài đăng)
• Hướng dẫn sử dụng Maldives Player để chơi game RPG (Xem bài đăng)
• Hướng dẫn Cài đặt Mods (Xem bài đăng)
• Hướng dẫn sử dụng Cheat để chơi game RPG (Xem bài đăng)
• Một số hướng dẫn và thảo luận khác (Xem bài đăng)