Game info

Name: My First Love
Deverloper: CeLaVieGroup
Version:
Ep.6

This is the third story in the series. You are playing the MC ‘My first love’ is the story about how our MC meet his first love and how it will proceed during the years. It ‘s also the story about how our MC got his modelling agency. This new game will include a large numbers of beautiful young girls that will do what it needs to be a model. Your job is to corrupt the girls – Make maximum pressure on them to strip naked and let you fuck them day and night. However you need to be careful. Make sure to keep a good reputation…..otherwise no one will work in your modelling agency. You’ll have demanding customers so you need to fulfil their requirements.​

Đây là câu chuyện thứ ba trong bộ.
Bạn đang đóng vai MC ‘Mối tình đầu của tôi’ là câu chuyện về cách MC của chúng ta gặp lại mối tình đầu của mình và nó sẽ diễn ra như thế nào trong suốt những năm qua. Đó cũng là câu chuyện về cách MC của chúng ta có được công ty quản lý người mẫu của mình. Trò chơi mới này sẽ bao gồm một số lượng lớn các cô gái trẻ đẹp sẽ làm những gì cần thiết để trở thành một người mẫu. Công việc của bạn là đồi bại các cô gái – Tạo áp lực tối đa để họ lột trần và để bạn đụ họ ngày đêm. Tuy nhiên bạn cần phải cẩn thận. Đảm bảo giữ danh tiếng tốt… .. nếu không sẽ không có ai làm việc trong công ty quản lý người mẫu của bạn. Bạn sẽ có những khách hàng khó tính, vì vậy bạn cần đáp ứng các yêu cầu của họ.

Developer: Calaviegroup – Patreon – Subscribestar
Censored: No
OS: Windows, Linux, Mac
Language: English

Image Game:

Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18

Download

PC: pixeldrain (901mb) | workupload (901mb)

Android: workupload (901mb)

– Password: mod18.com
– PC: Unzip the file -> install exe to play
– Android: Install apk or use JoiPlay to play (See the instructions)

– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài Apk hoặc Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (View Post)

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

Tutorial

• Instructions for using Joiplay to play games (View Post)
• Instructions for using Maldives Player to play RPG game (View Post)
• Mods Installation Instructions (View Post)
• Instructions for using Cheat to play RPG game (View Post)
• Some other tutorials and discussions (View Post)