My waifu guild

Nhà phát triển: Elementarium games Steam
Che: không
Phiên bản: Hoàn thành
OS: Windows
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Thu thập toàn bộ bang hội gồm những cô gái xinh đẹp và hướng dẫn họ vượt qua mọi nguy hiểm.

1633630731895 Compressed
My waifu guild [Final] 6
1633630783707 Compressed
My waifu guild [Final] 7

Vô số đối thủ đang chờ đợi bạn, những tên trùm khổng lồ và cơ thể trần truồng của các nhân vật chính!​

1633630801541 Compressed
My waifu guild [Final] 8
1633630744157 Compressed
My waifu guild [Final] 9

Tải xuống

Tiếng Anh

Windows (465mb): WorkuploadMixdrop

Hướng dẫn

Windows: giải nén – cài đặt exe