Nội dung:

Mythic Manor là một trò chơi tiểu thuyết trực quan tương tác miễn phí dành cho người lớn, cung cấp một ngôi nhà mới và một thế giới mới. Đi sâu vào những tưởng tượng của bạn và trải nghiệm cuộc sống hàng ngày ở chung một trang viên với năm “cô gái thần thoại” tuyệt đẹp. Dành thời gian và xây dựng mối quan hệ với các nhân vật bạn thích trong hơn 70 sự kiện nhân vật độc đáo cùng với các sự kiện ẩn đặc biệt! Trò chơi được phát triển với Ren’Py duy nhất bởi tôi, Jikei.

Thông Tin:

– Nhà phát triển: Jikei Patreon – Website – Discord – Twitter – Reddit
Thể loại: Game 18+
Phiên bản: 0.19
– Kiểm duyệt: Không
– Thiết bị: Windows, Linux, Mac, Android
– Ngôn ngữ: English

Ảnh Game:

Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18

Tải Xuống:

— Tiếng Anh —

Windows (3.21gb): Mega | Racaty | Mixdrop |

  • key mega: R80HDtg1Gh2YY1KZz5DnrC-ww_w2Xnf4mvExsUD5QCk

Windows (2gb – Compressed): Workupload | Pixeldrain |

Windows (2gb – Compressed – Mod): OneDrive |

Android (2gb): Mega | Racaty | Mixdrop |

  • key mega: i1C8qSvajwXVLm7-i03Nd_I7H6i5GU2oX1M1TvSACG0

Save Game: 0.18 | 0.16 | 0.13 |

  • key mega 0.18: wTmGXkb8H1KPHJbh10hFOarCaLUFJtDBalwmSdAkpwo
  • key mega 0.16: INh8fGdx9ig6G92LSFdy2VlsPSPHptyHr-YKNAi0w7w
  • key mega 0.13: EFbmgMR2t5Cp5nO3Yyb3SEXwasA2FaDJAZSPEAdlJ9E

— Tiếng Việt —

Windows (3.2gb): OneDrive |

-Được việt hóa bởi GVNVH18
-Mật khẩu: droidmodx hoặc droidmodx.xyz
-Thiết bị Windows: cài đặt .exe – Chơi game
-Thiết bị Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng [Joiplay] để chơi

– IOS: sử dụng Renpyreview