Game info

Name: Parasite Black
Deverloper: Damned Studios
Version:
Prologue v0.134

A mature, dark fantasy adult sandbox game set in Mirnos, a world under the fierce onslaught of a dangerous, bizarre race known as the Demorai. Born into the Kingdom of Alderay, you’re sent on a suicide mission that should have cost you your life. Instead, you’ve been blessed with a second chance… Or rather cursed. But with your newfound “gift”, you may just be able to turn the tides of war and save the realm from the clutches of the Demorai!

Một trò chơi sandbox dành cho người lớn, giả tưởng đen tối dành cho người lớn lấy bối cảnh ở Mirnos, một thế giới dưới sự tấn công khốc liệt của một chủng tộc nguy hiểm, kỳ dị được gọi là Demorai. Sinh ra tại Vương quốc Alderay, bạn được gửi đi thực hiện một nhiệm vụ tự sát mà lẽ ra bạn phải trả giá bằng mạng sống của mình. Thay vào đó, bạn đã được ban phước với cơ hội thứ hai … Hay đúng hơn là bị nguyền rủa. Nhưng với “món quà” mới tìm thấy của mình, bạn có thể xoay chuyển tình thế chiến tranh và cứu vương quốc khỏi nanh vuốt của Demorai!

Developer: Damned Studios PatreonDiscordSubscribeStar
Censored: No
OS: Windows, Mac, Linux, Android
Language: English, Spanish

Image Game:

Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18

Download

PC: mega (400mb) | mixdrop (400mb) |

Android: mega (400mb) | mixdrop (400mb) |

– Password: mod18.com
– PC: Unzip the file -> install exe to play
– Android: Install apk or use JoiPlay to play (See the instructions)

– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài Apk hoặc Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (View Post)

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

Tutorial

• Instructions for using Joiplay to play games (View Post)
• Instructions for using Maldives Player to play RPG game (View Post)
• Mods Installation Instructions (View Post)
• Instructions for using Cheat to play RPG game (View Post)
• Some other tutorials and discussions (View Post)