Game info

Name: Parental Love
Deverloper: Luxee
Version:
v1.1

In Parental love, you take on the role of a father of two who had a falling out with his wife Emily. You were a cocaine addict, you were a bad father, sharing only brief moments of happiness with your children between your inebriated and sober states, your children and Emily you now long for those happy times they shared with you. A while after your second daughter Ada, was born, Emily thought it best you two get a divorce. You two went through a breakup and the court ruled her sole custody of your children.

It’s been fifteen years since then and you’ve gone to multiple different rehab programs. Now that you’re clean of drugs, You decided to start dating Emily once again. You’ve been dating her online for many months now and your relationship is blossoming. She’s taken a new liking to you and believes you two can restore things to the way they used to be. You live in different states, but it’s summertime and you’ve decided to visit Emily in Ohio. The game begins when you first meet her in a bar.

Trong Tình yêu của cha mẹ, bạn sẽ vào vai một người cha của hai đứa con có mối quan hệ đổ vỡ với người vợ Emily. Bạn là một người nghiện cocaine, bạn là một người cha tồi, chỉ chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi với các con giữa trạng thái say xỉn và tỉnh táo, các con của bạn và Emily bây giờ bạn mong mỏi những khoảng thời gian hạnh phúc mà họ đã chia sẻ với bạn. Một thời gian sau khi đứa con gái thứ hai Ada của bạn chào đời, Emily nghĩ tốt nhất là hai người nên ly hôn. Hai bạn đã trải qua một cuộc chia tay và tòa án đã phán quyết quyền chăm sóc duy nhất của cô ấy đối với các con của bạn.

Đã mười lăm năm kể từ đó và bạn đã tham gia nhiều chương trình cai nghiện khác nhau. Bây giờ bạn đã sạch m* thúy, Bạn quyết định bắt đầu hẹn hò với Emily một lần nữa. Bạn đã hẹn hò với cô ấy trực tuyến trong nhiều tháng nay và mối quan hệ của bạn đang nở rộ. Cô ấy có cảm tình mới với bạn và tin rằng hai bạn có thể khôi phục mọi thứ như trước đây. Bạn sống ở các tiểu bang khác nhau, nhưng đó là mùa hè và bạn quyết định đến thăm Emily ở Ohio. Trò chơi bắt đầu khi bạn gặp cô ấy lần đầu tiên trong một quán bar.

Developer: Luxee Patreon – Discord – Twitter – Website – SubscribeStar
Censored: No
OS: Windows, Linux, Mac
Language: English, Portuguese

Image Game:

Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18

Download

PC: mega (1.1gb) | mixdrop (1.1gb) | racaty (1.1gb) |

– Password: mod18.com
– PC: Unzip the file -> install exe to play
– Android: Install apk or use JoiPlay to play (See the instructions)

– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài Apk hoặc Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (View Post)

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

Tutorial

• Instructions for using Joiplay to play games (View Post)
• Instructions for using Maldives Player to play RPG game (View Post)
• Mods Installation Instructions (View Post)
• Instructions for using Cheat to play RPG game (View Post)
• Some other tutorials and discussions (View Post)