Game info

Name: Park Toucher Fantasy
Deverloper: Sakuranbo Elementary School
Version:
1.2

The story is conducted on the face of an adult man who walked around the park looks at young girls and remember how he also in childTwue ran jumped and yelled, seeing a masturbating young girl (he himself ripped himself) and suddenly he crossed him to imagine himself by Adam and her Eva, although the local human laws perfectly understood. Well, then his adventure rushed.

Câu chuyện được thực hiện trên khuôn mặt của một người đàn ông trưởng thành đi dạo quanh công viên nhìn các cô gái trẻ và nhớ lại anh ta cũng là một đứa trẻ. của Adam và Eva của cô ấy, mặc dù luật pháp địa phương của con người hoàn toàn hiểu. Chà, rồi cuộc phiêu lưu của anh ấy ập đến.

– PC: Extract file -> install exe to play
– Android: Install Apk or use Joiplay to play (See the instructions)

Image Game:

Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18

Download

PC: OneDrive (5.6gb) |

– Password: mod18.com
– PC: Unzip the file -> install exe to play
– Android: use Kirikiroid2 to play (See the instructions)

– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài Apk hoặc Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (View Post)

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

Tutorial

• Instructions for using Joiplay to play games (View Post)
• Instructions for using Maldives Player to play RPG game (View Post)
• Mods Installation Instructions (View Post)
• Instructions for using Cheat to play RPG game (View Post)
• Some other tutorials and discussions (View Post)