Queen’s Brothel là một trò chơi theo phong cách RPG, trong đó bạn, Nữ hoàng, cố gắng điều hành một nhà thổ thành công. Bạn có thể thu hút nhiều khách hàng khác nhau thông qua các nhiệm vụ bằng cách tăng cấp cho một số bộ phận cơ thể mà họ bị thu hút. Hoàn thành các nhiệm vụ để thêm nhiều cô gái vào nhà thổ của bạn!​

Thông tin

– Nhà phát triển: DPMaker Patreon – Website
– Thể loại: Game 18+
– Phiên bản: Hoàn thành
– Kiểm duyệt: Không
– Thiết bị: Windows, Mac, Android
– Ngôn ngữ: Anh

Ảnh game:

Ảnh trên Mod18 Ảnh trên Mod18 Ảnh trên Mod18 Ảnh trên Mod18

Tải xuống:

— Tiếng Anh —

Windows (139mb): GofileMega Pixeldrain

Android (160mb): GofileMega Pixeldrain

  • Mật khẩu: droidmodx hoặc mod18.com
  • PC: giải nén file -> cài đặt exe
  • Android: cài đặt apk để chơi