Rich Lady’s Slave Role Play | Một điều nhịn chín điều sướng

Nhà phát hành: BananaKing / PlayMeow – Steam
Che: Không
Phiên bản: Hoàn thành
Thiết bị: Windows
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Nhật , Trung , Việt

Miễn cưỡng đồng ý nhượng bộ người giám sát khó tính của công ty mà tôi đã làm việc trước đây.

Ảnh trên Mod18

Nhưng đổi lại, cô ấy bắt đầu “làm nô lệ” như một phần thưởng!

Ảnh trên Mod18

Cô ấy gọi tôi là “chủ nhân” và thỉnh thoảng cởi quần áo của tôi và thậm chí còn đặt tay lên người tôi!

Ảnh trên Mod18

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy!!!

Ảnh trên Mod18

— Tải xuống —

Tiếng Anh

Windows (301mb): GofileWorkuploadLinkdonate

Hướng Dẫn

Windows: giải nén – cài đặt exe để chơi

Chuyển đổi ngôn ngữ vào cài đặt chọn Tiếng Việt