Samurai Vandalism

Giới thiệu ONEONE1 Trò chơi Hentai HCG tuyệt vời nhất được đóng gói mới nhất của họ. Bạn đã sẵn sàng cho Fap-A-Thon của cuộc đời mình chưa !?

Thông tin:

Nhà phát hành: ONEONE1 Dlsite – Ci-en – Twitter – Pixiv – Website
Thể loại: Game 18+
Phiên bản: Final
Kiểm duyệt: Không
Mã game: ONEONE1
Thiết bị: Windows
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng nhật

Ảnh Game:

Ảnh trên Mod18 Ảnh trên Mod18 Ảnh trên Mod18 Ảnh trên Mod18

Download:

— Tiếng Anh + Nhật —

Part 1: (3.7gb) GOFILE – MEGA – MIXDROP – PIXELDRAIN

  • Key mega: qzlJJ3Yu6ClF9OHWO4XzYCbSa5e-t1aFrD1G0jBPE5Y

Part 2: (2.7gb) GOFILE – MEGA – MIXDROP – PIXELDRAIN

  • Key mega: nHNtaXsATf7uPcsZlvdIIotPhXFt-1Mpf12_CojayIY

Hướng dẫn

– PC: Giải nén và cài đặt file .exe