Secret Pie

Nhà phát triển: Momentum Games Steam
Phiên bản: Hoàn thành
Kiểm duyệt: Không
Thiết bị: Windows
Ngôn ngữ: English

Câu chuyện bí mật giữa người quản lý biệt thự và ba người phụ nữ. Những bí ẩn đằng sau một biệt thự sang chảnh bật nhất

1529364 Ss E564fa1df715397eee54f0a8424f4f8ef614ffe7.1920x1080
Secret Pie [v1.5.1c DLC] (1.2 Việt Hoá) 6
1529363 Ss 21f5de8b3df4ebeaaf18ebf4fb701b65a5f79ad2.1920x1080
Secret Pie [v1.5.1c DLC] (1.2 Việt Hoá) 7
1529369 Ss 263728452cd6205594f8210a567d312aebc94f1b.1920x1080
Secret Pie [v1.5.1c DLC] (1.2 Việt Hoá) 8
1529367 Ss D13fe510384b4ad693bd42ae9e14bdaaeb43e753.1920x1080
Secret Pie [v1.5.1c DLC] (1.2 Việt Hoá) 9

Tải xuống

Tiếng Anh

Win: (706mb) OneDrivePixeldrain

Tiếng Việt

Win: OneDrive

Hướng dẫn

Mật khẩu: mod18.com

Windows: giải nén – cài đặt exe