Câu chuyện bí mật giữa người quản lý biệt thự và ba người phụ nữ. Những bí ẩn đằng sau một biệt thự sang chảnh bật nhất.

Thông tin:

Nhà phát triển: Momentum Games Steam
Phiên bản: Hoàn thành
Kiểm duyệt: Không
Thiết bị: Windows
Ngôn ngữ: English

Ảnh Game:

Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18

Download:

— Tiếng Anh —


PC: mega (654mb) | Workupload (654mb) |

— Việt hoá —

Windows: Drive

– Việt hoá bởi G18vn
– Mật khẩu: droidmodx hoặc droidmodx.xyz
– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng Joiplay để chơi game (Xem hướng dẫn)

Hướng dẫn

• Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (Xem bài đăng)
• Hướng dẫn sử dụng Maldives Player để chơi game RPG (Xem bài đăng)
• Hướng dẫn Cài đặt Mods (Xem bài đăng)
• Hướng dẫn sử dụng Cheat để chơi game RPG (Xem bài đăng)
• Một số hướng dẫn và thảo luận khác (Xem bài đăng)