Taste of Life

Nhà phát triển: Daruko – Patreon – Twitter – Instagram – itch.io
Che: Không
Phiên bản: 1.0
OS: Windows, Mac, Android
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Bạn trở về sau 5 năm đại học ở nước ngoài, trở về quê cũ. 
Mặc dù cảm thấy thật tuyệt khi cuối cùng cũng có bằng cấp và kết nối lại với những người thân yêu của mình, nhưng  bạn vẫn luôn cố gắng trong cuộc sống làm những gì người khác nói với bạn, tuân theo những mục tiêu mà người khác đặt ra cho bạn.
  Sau khi trải nghiệm ở nước ngoài, bạn cảm thấy cuộc sống của mình còn thiếu một thứ gì đó. 
Trên hành trình của bạn để tìm kiếm mục tiêu của riêng mình, khám phá thế giới, gặp gỡ những người khác nhau, khám phá các nền văn hóa khác nhau,  làm sáng tỏ những bí ẩn của thế giới và kết thúc trong nhiều tình huống cay đắng trên đường đi!

Liên kết tải xuống

Tiếng Anh

Win/LinuxMEGA – GOFILE – PIXELDRAIN

  • key mega: WX4Kb6yYdlhbyIE00-N2vpopAOhbvTc6W3RHq6MAwjY

Android: MEGA – GOFILE – PIXELDRAIN

  • key mega: A4ZvPi1Tq04MGWKq4pUCw3twxOGlPgeBEMa0YTeOCVY

Tiếng VIệt

Ver 0.6.5

Windows: OneDrive

Android: OneDrive

Việt hóa bởi G18VN

Hướng dẫn cài đặt

Windows: Giải nén – cài đặt setup.exe

Android: Cài đặt apk