The Adelaide Inn 2 v1.0 của Ntrman, The Adelaide Inn 2 là một trò chơi về các yếu tố hình ảnh thời Trung cổ / giả tưởng, vì vậy nó có thể có một số sai sót ở đây và ở đó. Tuy nhiên, chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều trong việc tạo ra điều này. Câu chuyện chỉ tập trung vào NTR.

Thông tin:

Nhà phát triển: NTRMAN PatreonTwitterFanbox
Thể loại: Game 18+
Phiên bản: 2 v1.0
Kiểm duyệt: Không
Thiết bị: Windows
Ngôn ngữ: English

Ảnh Game:

Ảnh trên Mod18 Ảnh trên Mod18

Download:

— English —

Windows x32: Mega (450mb) | Drive (450mb) |
Windows x64: Mega (450mb) | Drive (450mb) |
Android: Mega (1.8gb) | Drive (1.8gb) |

— Việt Hoá —

Windows: OneDrive (375mb) |

– Nguồn G18VN
– Mật khẩu: droidmodx hoăc mod18.com
– PC: Giải nén và cài đặt file .exe
– Android: Cài đặt Apk

Hướng dẫn

• Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (Xem bài đăng)
• Hướng dẫn sử dụng Maldives Player để chơi game RPG (Xem bài đăng)
• Hướng dẫn Cài đặt Mods (Xem bài đăng)
• Hướng dẫn sử dụng Cheat để chơi game RPG (Xem bài đăng)
• Một số hướng dẫn và thảo luận khác (Xem bài đăng)