Game info

Name: The Anomalous Dr Vibes
Deverloper: DrVibes
Version:
v0.14.0 Public

You play a young entrepreneur transported to a parallel dimension. You are taken in by a new family and must get into their good books and find a source of income.

Can you seduce your neighbors and half the town? Can make a pile of cash by persuading them to model for your erotic web site? Can you find out what the fuck is going on and why some prick has transported you to this dimension?
As you progress new areas of town will open up and you will meet more babes and a few bitches!​

Bạn đóng vai một doanh nhân trẻ được chuyển đến một chiều không gian song song. Bạn được một gia đình mới nhận vào làm và phải tìm hiểu những cuốn sách hay của họ và tìm một nguồn thu nhập.

Bạn có thể quyến rũ hàng xóm của bạn và một nửa thị trấn? Có thể kiếm được một đống tiền bằng cách thuyết phục họ làm mẫu cho trang web khiêu dâm của bạn không? Bạn có thể tìm hiểu xem chuyện quái quỷ gì đang xảy ra và tại sao một vài tên chích hút đã đưa bạn đến không gian này không?
Khi bạn tiến bộ, các khu vực mới của thị trấn sẽ mở ra và bạn sẽ gặp nhiều babes và một vài con chó cái!

Developer: DrVibes PatreonSubscribeStarDiscord
Censored: No
OS: Windows, Linux, Mac, Android
Language: English

Image Game:

Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18

Download

PC: mega (1.53gb) | workupload (1.53gb) | mixdrop (1.53gb) | racaty (1.53gb) |

Android: mega (1.53gb) | workupload (1.53gb) | mixdrop (1.53gb) | racaty (1.53gb) |

– Password: mod18.com
– PC: Unzip the file -> install exe to play
– Android: Install apk or use JoiPlay to play (See the instructions)

– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài Apk hoặc Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (View Post)

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

Tutorial

• Instructions for using Joiplay to play games (View Post)
• Instructions for using Maldives Player to play RPG game (View Post)
• Mods Installation Instructions (View Post)
• Instructions for using Cheat to play RPG game (View Post)
• Some other tutorials and discussions (View Post)