Mọi người đã quen với thực tế rằng Izuku Midoriya là một “anh hùng thực sự” điển hình sẽ làm rất nhiều cho hòa bình và sự an toàn của người khác. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu câu chuyện đã trở nên hoàn toàn khác ngay từ đầu? Trong thực tế, nơi sẽ không có một anh hùng №1, người ban cho anh ta sức mạnh của mình, mà là một người đàn ông lạnh lùng, vô lương tâm, dựa trên thực tế là anh hùng chính không thể đơn giản từ chối anh ta… Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta nhìn thấy một Izuku hoàn toàn khác – không quá “lý tưởng” và “trong sáng”, nhưng đồng thời, không phải là một tên khốn hoàn toàn quên mất ý nghĩa của việc trở thành một con người. (My Hero Academia PARODY)​

Thông tin:

Nhà phát triển: ND Ferret Studio PatreonDiscordTwitterItch
Thể loại: Game 18+
Phiên bản: 0.04 Part 1
Kiểm duyệt: Không
Thiết bị: Windows, Linux, Mac, Android
Ngôn ngữ: English

Ảnh Game:

Ảnh trên Mod18 Ảnh trên Mod18 Ảnh trên Mod18 Ảnh trên Mod18

Download:

— English —


Win: mega | pixeldrain |
Android: mega | pixeldrain |

– Mật khẩu: droidmodx hoặc mod18.com
– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng Joiplay

Hướng dẫn

• Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (Xem bài đăng)
• Hướng dẫn sử dụng Maldives Player để chơi game RPG (Xem bài đăng)
• Hướng dẫn Cài đặt Mods (Xem bài đăng)
• Hướng dẫn sử dụng Cheat để chơi game RPG (Xem bài đăng)
• Một số hướng dẫn và thảo luận khác (Xem bài đăng)