The island | Câu chuyện của chúng tôi trên hòn đã Mặt Trời

Nhà phát triển: Lirius Art Patreon – Discord
Che: Không
Phiên bản: 0.2
Hệ thống: Windows, Linux, Mac
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Là tựa game 3d viết trên nền Renpy kể về câu chuyện của một nhóm bạn trẻ trên một hòn đả mang tên Mặt Trời.

Ảnh trên Mod18

Rene là người đàn ông duy nhất trên hòn đảo, cậu đã lên kế hoạch để gặp lại Bianca.

Ảnh trên Mod18

Trên hòn đảo cho phép bạn khỏa thân, bạn đã gặp lại Bianca nhưng đã không còn là người mà cậu từng biết nữa. Câu chuyện từ đó cũng bắt đầu.

Ảnh trên Mod18

— Tải Xuống —

Tiếng Anh

Windows (529mb): WorkuploadGofilePixeldrain

Tiếng Việt

Windows (529mb): LinkdonateOneDrive

RGA (529mb): LinkdonateOneDrive

  • Được việt hóa bởi SD_MOD18
  • Windows: giải nén và cài exe để chơi
  • Android: giải nén và sử dụng Joiplay để chơi