Ở Free City, một khu đèn đỏ nổi tiếng với đầy rẫy các nhà thổ với nhiều chủng tộc khác nhau thu hút cả người dân địa phương và người nước ngoài.

Đột nhiên, do sự mở cửa của một nhà thổ cạnh tranh cung cấp các dịch vụ tình dục mới và sáng tạo, các nhà thổ cũ gần như không còn kinh doanh. Nhà thổ mới được điều hành bởi những người đầu thai và khu đèn đỏ phải tìm cách tồn tại trước sự cạnh tranh của nó.

Mục tiêu của trò chơi là thống nhất tất cả các nhà thổ và quản lý một công việc kinh doanh tốt hơn so với nhà chứa của các tái sinh cạnh tranh với kiến ​​thức về thế giới khác giống như gian lận.

Thông tin:

Nhà phát triển: FShadow DLsiteCi-en
Thể loại: Game 18+
Phiên bản: Hoàn thành
Kiểm duyệt: Có
Thiết bị: Windows
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nhật

Ảnh Game:

Ảnh trên Mod18 Ảnh trên Mod18 Ảnh trên Mod18 Ảnh trên Mod18

Download:

— English —

Win: mega (572mb) | mediafire (572mb) | pixeldrain (572mb) | workupload (572mb) |

– Mật khẩu: droidmodx hoăc mod18.com
– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi

Hướng dẫn

• Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (Xem bài đăng)
• Hướng dẫn sử dụng Maldives Player để chơi game RPG (Xem bài đăng)
• Hướng dẫn Cài đặt Mods (Xem bài đăng)
• Hướng dẫn sử dụng Cheat để chơi game RPG (Xem bài đăng)
• Một số hướng dẫn và thảo luận khác (Xem bài đăng)