The Rural Homecoming

Nhà phát triển: NTRMAN Patreon
Che: không
Phiên bản: 1.02
OS: Windows, Android
Ngôn ngữ: Tiếng ANh

Hai vợ chồng MC về ở với bố một thời gian nhưng lão già khá dễ tính.​

Rural Homecoming Javexhknap Compressed
The Rural Homecoming [1.02] (Việt Hóa) 6
Rural Homecoming 9xxol6ltck Compressed
The Rural Homecoming [1.02] (Việt Hóa) 7
Rural Homecoming Jpvl4hnuln Compressed
The Rural Homecoming [1.02] (Việt Hóa) 8
Rural Homecoming Dmxlhrl5n2 Compressed
The Rural Homecoming [1.02] (Việt Hóa) 9

Tải xuống

Tiếng Anh

Win 64bitGOFILE – WORKUPLOAD – PIXELDRAIN
Win 32bitGOFILE – PIXELDRAIN – WORKUPLOAD
AndroidGOFILE – PIXELDRAIN – WORKUPLOAD

Tiếng Việt

Android: OneDrive

Việt hóa bởi G18Vn

Hướng dẫn

Windows: giải nén – cài đặt exe hoặc giả lập android

Android: cài đặt apk