Game info

Name: The Secret: Reloaded
Deverloper: Aorrta
Version:
v0.4.9b

Moving means troubles, worries and lots of wasted money and nerves.
But not with Mary. When my father passed away, Mary go control of the business.
I dot really know what she does… The only thing i know is that we have a lot of money and right now we are flying on the private plane to our new quaters​

Di chuyển đồng nghĩa với những rắc rối, lo lắng và rất nhiều tiền bạc cũng như tâm lý bị lãng phí.
Nhưng với Mary thì không. Khi cha tôi qua đời, Mary nắm quyền điều hành công việc kinh doanh.
Tôi thực sự không biết cô ấy làm gì … Điều duy nhất tôi biết là chúng tôi có rất nhiều tiền và ngay bây giờ chúng tôi đang bay trên máy bay riêng đến khu mới của mình

Developer: Aorrta PatreonWebsite
Censored: No
OS: Windows, Linux, Mac, Android
Language: English

Image Game:

Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18

Download

PC: mega (3.45gb) | mixdrop (3.45gb) | racaty (3.45gb) | racaty (3.45gb) | workupload (627mb) | pixeldrain (627mb) |

– Password: mod18.com
– PC: Unzip the file -> install exe to play
– Android: Install apk or use JoiPlay to play (See the instructions)

– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài Apk hoặc Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (View Post)

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

Tutorial

• Instructions for using Joiplay to play games (View Post)
• Instructions for using Maldives Player to play RPG game (View Post)
• Mods Installation Instructions (View Post)
• Instructions for using Cheat to play RPG game (View Post)
• Some other tutorials and discussions (View Post)