Một thanh niên trở về thành phố quê hương của mình; Thành phố Goldream – để tận hưởng mùa hè một cách trọn vẹn nhất.
Anh ta sẽ nhận ra rằng thế giới của anh ta không như nó có vẻ, và chỉ khi điều tra, anh ta mới phát hiện ra sự thật.
Trong khi đó, anh ấy sẽ có một số niềm vui.

Thông tin:

Nhà phát triển: GoldenGob – PatreonNewgroundsItch.io
Thể loại: Game 18+
Phiên bản: 0.125
Kiểm duyệt: Không
Thiết bị: Windows
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ảnh Game:

Ảnh trên Mod18 Ảnh trên Mod18 Ảnh trên Mod18 Ảnh trên Mod18

Download:

— English —

Win: Mega (2gb) | Workupload (2gb) |

– Mật khẩu: droidmodx hoăc mod18.com
– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng Joiplay

Hướng dẫn

• Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (Xem bài đăng)
• Hướng dẫn sử dụng Maldives Player để chơi game RPG (Xem bài đăng)
• Hướng dẫn Cài đặt Mods (Xem bài đăng)
• Hướng dẫn sử dụng Cheat để chơi game RPG (Xem bài đăng)
• Một số hướng dẫn và thảo luận khác (Xem bài đăng)