The Way Home | Đường về nhà

Nhà phát triển: Travelling-Cat Camp DLsite
Che: Uncen – Không che
Phiên bản: Hoàn thành
Thiết bị: Windows
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Đây là một trò chơi kinh dị ero x ngắn.
Có các yếu tố của triển lãm, nhưng không có cảnh quan hệ tình dục.
Trọng tâm là một bầu không khí giống như kinh dị, vì vậy không có cảnh sợ nhảy.
Trò chơi có nhiều kết thúc.

Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18 Ảnh trên Mod18

Tải xuống

Tiếng Anh

Windows: OneDrive

Tiếng Việt

Windows: OneDrive

-Được việt hóa bởi MINGYUE

Hướng Dẫn

– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn) cũng có thể sử dụng phần mềm tương tự như Maldives Player