Together Again / Slave of Passion

Nhà phát triển: Pink Tea Games Patreon – Twitter – Subscribestar – Newgrounds – itch.io
Che: Không
Phiên bản: 1.0.3
OS: Windows, Mac, Linux, Android
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Bạn tìm thấy một cô gái muốn tự sát. Bạn đối xử với cô ấy bằng cách “Làm hỏng” cô ấy

Liên kết tải xuống

Tiếng Anh

Together Again

WinGOFILE – RACATY

AndroidGOFILE – RACATY

Slaves Of Passion

WinGOFILE – RACATY

AndroidGOFILE – RACATY

Tiếng Việt

Android: OneDrive

Việt hóa bởi GVNVH18

Hướng dẫn cài đặt

Windows: giải nén – cài đặt setup.exe hoặc giả lập android bằng NOX

Android: cài đặt apk