Game info

Name: Touch the Soul
Deverloper: PPC studio
Version:
v0.2a

Goal in life can be lost in just one evening. You can also find one just the same. Will Amon become a puppet in the hands of gods, or does he have a different destiny ?

This is our first game we develop as fans of adult games. We want to give you a linear (with a possibility to chose from certain fetishes) game. We don’t plan to make it too vanilla and stretched, so we count on your reviews and feedbacks. Also English is not our first language, so we would love some feedback on text.

Mục tiêu trong cuộc sống có thể mất chỉ trong một sớm một chiều. Bạn cũng có thể tìm thấy một cái giống nhau. Liệu Amon có trở thành một con rối trong tay các vị thần, hay anh ta có một số phận khác?

Đây là trò chơi đầu tiên của chúng tôi, chúng tôi phát triển với tư cách là người hâm mộ trò chơi người lớn. Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn một trò chơi tuyến tính (có thể lựa chọn từ một số trò chơi hấp dẫn nhất định). Chúng tôi không có kế hoạch làm cho nó quá vani và kéo dài, vì vậy chúng tôi tin tưởng vào các đánh giá và phản hồi của bạn. Ngoài ra, tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng tôi, vì vậy chúng tôi muốn có một số phản hồi về văn bản.

Developer: Touch the soul – Patreon
Censored: No
OS: Windows, Mac
Language: English, Russian

Image Game:

Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18

Download

PC: mega (1.17gb) | Drive (1.17gb) | Workupload (1.17gb) | MediaFire (1.17gb) |

Android: Mega |

– Password: mod18.com
– PC: Unzip the file -> install exe to play
– Android: Install apk or use JoiPlay to play (See the instructions)

– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài Apk hoặc Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (View Post)

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

Tutorial

• Instructions for using Joiplay to play games (View Post)
• Instructions for using Maldives Player to play RPG game (View Post)
• Mods Installation Instructions (View Post)
• Instructions for using Cheat to play RPG game (View Post)
• Some other tutorials and discussions (View Post)