Game info

Name: TSRPG ~My Doki Doki TranSEXperience~
Deverloper: milk angel
Version:
v1.0

When the protagonist discovers he can enter other people’s bodies, he experiences first-hand the pleasure of being a woman. It’s been his secret wish. Once he gets started, there’s no stopping the body hopping!

From classmate to teacher, nurse and waitress, childhood friend to girl next door, to even total stranger and the idol he adores … where does it end for this horny boy who can hijack anyone!?

Khi nhân vật chính phát hiện ra anh ta có thể xâm nhập vào cơ thể người khác, anh ấy tận mắt trải nghiệm niềm vui được làm phụ nữ. Đó là điều ước thầm kín của anh ấy. Một khi anh ta bắt đầu, không có ngừng nhảy cơ thể!

Từ bạn cùng lớp đến giáo viên, y tá và hầu bàn, bạn thời thơ ấu đến cô gái bên cạnh, đến cả những người hoàn toàn xa lạ và thần tượng mà anh ấy yêu mến … nó sẽ kết thúc ở đâu cho cậu bé sừng sỏ này, người có thể cướp bất cứ ai !?

Developer: dlsite
Censored: No
OS: Windows
Language: English

Image Game:

Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18

Download

PC: mega |

– Password: mod18.com
– PC: Unzip the file -> install exe to play
– Android: Install apk or use JoiPlay to play (See the instructions)

PC: 1Drive |

– Mật khẩu: mod18.com

– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài Apk hoặc sử dụng Joiplay để chơi (Xem hướng dẫn)

Việt hoá

GVNVH18

– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài Apk hoặc Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (View Post)

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

Tutorial

• Instructions for using Joiplay to play games (View Post)
• Instructions for using Maldives Player to play RPG game (View Post)
• Mods Installation Instructions (View Post)
• Instructions for using Cheat to play RPG game (View Post)
• Some other tutorials and discussions (View Post)