Turning the Page | Cuộc sống hôn nhân của hai giáo sư

Nhà phát triển: Azienda Patreon – Discord – Pixiv – Twitter – Itch.io
Che: không
Phiên bản: 0.7.0
Thiết bị: Windows, Linux, Mac, Android
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Felix và Sophie Page là hai giáo sư tại Riverside College, mọi thứ đang diễn ra rất tốt đẹp. Họ làm công việc họ yêu thích, họ được tôn trọng và quan trọng nhất: họ có nhau.

Ảnh trên Mod18

Gần đây họ đã chính thức về chung một nhà, sau một lễ cưới thật sự lộng lãy.

Ảnh trên Mod18

Không gì có thể xen vào giữa họ… ngoại trừ một trong những học sinh của họ…​

Ảnh trên Mod18

Tải xuống

Tiếng Anh

Windows (500mb): Mega Workupload

Andorid (519mb): Mega Workupload

Hướng dẫn

Windows: giải nén – cài đặt exe để chơi

Android: cài đặt apk hoặc sử dụng Joiplay để chơi