Đây là các chương “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu” What-if chapters, tất cả những tình huống đó xảy ra trong các thế giới song song không liên quan gì đến câu chuyện chính. Tất cả những tình huống đó đều được yêu cầu bởi patreons.​

Thông tin:

Nhà phát hành: NoMeme PatreonDiscordItch.io
Thể loại: Game 18+
Phiên bản: Chapter 6
Không che: Không
Thiết bị: Windows, Linux, Mac, Android
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ảnh Game:

Ảnh trên Mod18 Ảnh trên Mod18 Ảnh trên Mod18 Ảnh trên Mod18

Download:

— Tiếng Anh —

Scenario 6 – The Little Prank

Windows + Android: Mega

  • key mega: 9lcoK0oWWpX-9KYul46Cag

Scenario 5 – Pornstars

Windows: Mega (225mb)Pixeldrain (225mb)

*Key mega: 1y-IudCMLG9WO19mS5aKiOmcbt8s5z7by-43okTn8kw

Android: Android (147mb)

*KEy mega: KiIKxjcAq0GDD-hu8yZg7rEFubvgLGQMGbWgAXN4hfk

Scenario 4 – Lady and the Butler

Windows: Mega (225mb)Pixeldrain (225mb)

*Key mega: wDP1azPppB382Azy4Rwd8Ng4Egoanc1gd79Wmc7ZKVY

Android: Mega (232mb)

*Key mega: 87lyz7NpzDZZv1Zjeix-Cf-ARcnz_2v-4D1q8BCnMh4

Scenario 3 – Legend of Shinyrost

Windows: Mega (134mb)

*Key mega: kJfr6npW6ggBH28m0qqROwPXKzzt6NW6ClxqUODUxio

Android: Mega (84mb)

* Key mega: Qm0u8v98Qj0AQkIz7nZWFXvKF3Zs3rGbTzIVGt90MYo

Scenario 2 – The Lesson

Windows: Mega (93mb)

*Key mega: ig8L36CpnHsOc6y-FnwBA7_nZJ85K4kv4PkzIcF3fJo

Android: Mega (61mb)

*Key mega: Eo4h8qnxC3IYqwa2QxBNvSSIwlvFNecFisPG1mx8AWU

Scenario 1 – Vera’s Wild Wish

Windows: Mega (79mb)

Android: Mega (64mb)

— Tiếng Việt —

Scenario 6 – The Little Prank
Windows: OneDrive2

Scenario 3 – Legend of Shinyrost
Windows: Drive (64mb)OneDrive (137mb)

Scenario 2 – The Lesson
Windows: OneDrive (129mb)

Android: OneDrive

Scenario 1 – Vera’s Wild Wish
Windows: Drive (75mb)

Android: OneDrive

Thông tin về bản việt hoá:
– Chapter 6: Việt hoá bởi SD (DroidModX)
– Chapter 3: Việt hoá bởi SD (DroidModX)
– Chapter 1+2: Việt hoá bởi G18VN

– Mật khẩu: droidmodx hoăc droidmodx.xyz hoặc mod18.com
– PC: Giải nén và cài đặt file .exe
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng Joiplay