Thông tin game

Tên: Void’s Calling
Nhà phát hành: Novel
Phiên bản:
Ep.2 v0.903

“Call of the Void” – là một trò chơi sandbox mà mọi quyết định bạn đưa ra đều có thể thay đổi đáng kể diễn biến câu chuyện của trò chơi. Các kỹ năng chúng tôi có được khi làm việc trong trò chơi đầu tiên sẽ được sử dụng tối đa khi làm việc trong dự án này. Trò chơi vẫn sẽ mang hơi hướng cốt truyện, tuy nhiên, lần này bạn có thể tự do lựa chọn những gì sẽ làm trong thế giới của trò chơi. Về chất lượng kết xuất, tôi nghĩ bạn đã nhận thấy sự cải thiện dần về chất lượng trong khoảng thời gian làm việc từ dự án cuối cùng và tôi tiếp tục học hỏi những thứ mới. Nói về cảnh quan hệ tình dục, bạn có thể mong đợi chất lượng tương tự nếu không muốn nói là tốt hơn trong dự án đầu tiên của tôi. “Call of the Void” là bản thiết kế lại ý tưởng của chúng tôi. Một dự án mới với cùng cách tiếp cận cũ đối với công việc và phong cách của chúng tôi.

Nhà phát triển: Novel PatreonDiscordSteam
Kiểm duyệt: Không
Thiết bị: Windows,Linux, Mac, Android
Ngôn ngữ: English, Russian

Ảnh Game:

Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18

Download

PC: mega (2.97gb) | mixdrop (2.97gb) | racaty (2.97gb) |

Android: mega (2.25gb) | mixdrop (2.25gb) | racaty (2.25gb) |

– Mật khẩu: mod18.com
– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)

– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài Apk hoặc Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (View Post)

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

Tutorial

• Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (Xem bài đăng)
• Hướng dẫn sử dụng Maldives Player để chơi game RPG (Xem bài đăng)
• Hướng dẫn Cài đặt Mods (Xem bài đăng)
• Hướng dẫn sử dụng Cheat để chơi game RPG (Xem bài đăng)
• Một số hướng dẫn và thảo luận khác (Xem bài đăng)