Game info

Name: Hot wife Tara
Size: 1.6gb
Deverloper:
Lesson of Passion
Version:
Final

After many years of being faithful to one another in marriage, Harry’s wife Tara decided for her birthday to undertake the darkest and yet most fantasized scenario every married man envisions; a threesome.
For months, she talked about and planned and even had a candidate, her friend Ruby. She does not know that the two are married, and that’s how she wants him to act; he walks in, pretends not to know Tara, and attempts to win her and her friend over with his charm and sexual bravado.
But even the most well-made plans can have snags, for if Harry fails, there are plenty of others in the bar that night who may be up to the task.​

Sau nhiều năm chung thủy với nhau trong hôn nhân, vợ của Harry, Tara đã quyết định vào ngày sinh nhật của mình để thực hiện một kịch bản đen tối nhất nhưng cũng không thể tưởng tượng được mà mọi người đàn ông đã kết hôn hình dung; tay ba
Trong nhiều tháng, cô ấy đã nói về và lên kế hoạch và thậm chí đã có một ứng cử viên, bạn của cô ấy Ruby. Cô ấy không biết rằng hai người đã kết hôn, và đó là cách cô ấy muốn anh ấy hành động; anh ta bước vào, giả vờ không biết Tara, và cố gắng thu phục cô và bạn của cô ấy bằng sự quyến rũ và lòng dũng cảm tình dục của mình.
Nhưng ngay cả những kế hoạch được thực hiện tốt nhất cũng có thể gặp trục trặc, vì nếu Harry thất bại, Có rất nhiều người khác trong quán bar đêm đó, những người có thể hoàn thành nhiệm vụ.

– PC: Extract file -> install exe to play

Image Game:

Ảnh trên Mod18 Ảnh trên Mod18 Ảnh trên Mod18 Ảnh trên Mod18

Download

PC: Drivea |

– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài Apk hoặc Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (View Post)

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

Tutorial

• Instructions for using Joiplay to play games (View Post)
• Instructions for using Maldives Player to play RPG game (View Post)
• Mods Installation Instructions (View Post)
• Instructions for using Cheat to play RPG game (View Post)
• Some other tutorials and discussions (View Post)