Thông tin game

Nhà phát triển: Tortilla Dreams – Patreon – Discord
Che: Không
Phiên bản: 0.8b
OS: Windows, Linux, Mac, Android
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Giới thiệu chung

Bạn đã sống một mình được ba năm, bắt đầu nhịp sống riêng của mình ở một thị trấn mới sau khi tìm được một công việc thoải mái. Một ngày lười biếng, bạn nhận được cuộc điện thoại từ mẹ, người mà đã lâu rồi bạn không nói chuyện. Cô ấy nói với bạn rằng em gái của bạn, hiện 18 tuổi, đang chuyển đến thành phố của bạn để bắt đầu học tại trường đại học địa phương, trong thời gian đó cô ấy sẽ chuyển đến căn hộ của bạn. Bạn có thể kết nối lại sau một thời gian dài không? Khi mùa hè sắp kết thúc, cảm xúc cũ lại trỗi dậy

Liên kết tải xuống

Tiếng Anh

Win/LinuxGOFILE – MEGA – MIXDROP – PIXELDRAIN

  • key mega: EtLim3POAUJSmteas7EgxXX2_kV-vd1QWubxeLTI8IM

Android:GOFILE – MEGA – MIXDROP – PIXELDRAIN

  • key mega: Dp_qnCGPKWIop0tazlv8hSErcwREyPkSZmQwHD3NwF8

Tiếng Việt

Windows: Drive

Việt hóa bởi HUHU_MOD18

Hướng dẫn cài đặt

windows: Giải nén – cài đặt setup.exe

Android: Sử dụng Joiplay để chơi

IOS: Sử dung renpy review