Thông tin game

Nhà phát triển: DLSite

Phiên bản: Hoàn thành

Việt hóa: Tr.Hậu (GVNVH18)

Engine: RPGM VX Ace RTP

Giới thiệu chung

Một cô gái thích phơi bày bản thân

Nhấn vào đây để xem hình ảnh

Liên kết tải xuống

Tiếng Việt

Windows: OneDrive

Hướng dẫn cài đặt

Windows: Giải nén – cài đặt setup.exe

Android: dung joiplay để chơi