Leap of Faith

Nhà phát triển: DriftyGames Patreon – Youtube – Discord – itch.io
Che: Không
Phiên bản: Chapter 8 v1.0
OS: Windows, Linux, Mac
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Bạn tỉnh dậy một ngày, nhận ra rằng cuộc sống còn nhiều điều hơn thế mà nó đang mang lại cho bạn.

Ep3 Limo10 Compressed
[18+ Việt Hóa] [PC|Android] Leap of Faith [Ch. 8] 5

Sau hai năm than vãn về tình yêu đã mất, bạn cuối cùng đã bước tiến về phía trước để theo đuổi một cuộc sống khác.

Ep2 Endbench16 Compressed
[18+ Việt Hóa] [PC|Android] Leap of Faith [Ch. 8] 6

Và thông qua sự lựa chọn và cơ hội, sẽ đưa bạn đi trên một con đường mà bạn từng nghĩ là không thể.

Ep3 Airplanecall09 Compressed
[18+ Việt Hóa] [PC|Android] Leap of Faith [Ch. 8] 7

Tải xuống

Tiếng Anh

Win/Linux: (6.8gb) GOFILE – MEGA – MIXDROP – PIXELDRAIN

  • Key mega: y_e2i5IxvPG4CCN2GGh618FyK_x5aEXrskwYOjyug8Q

Android: Mega

  • Key mega: -AnmGwtAz_8vXpCMzlODP1BOzOXtH1_Xl-Hey2oQVBU

Tiếng Việt

Win: (6.8gb) Secu2

Win: (1.5gb) OneDrive2

Việt hóa bởi Viethoagame18

Hướng dẫn

Mật khẩu: mod18.com

Windows: giải nén – cài đặt exe

Android: Sử dụng Joiplay