Rignetta’s Adventure

Nhà phát triển: クラフトビール飲むところ Ci-En – Fantia – Twitter – Fanbox
Che: không
Phiên bản: v1.4.002
OS: Windows
Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Manual Translation)

Trò chơi đơn giản. Đây là một hình ảnh động pixel đã có rất nhiều nội dung H, mặc dù nó đang được phát triển.

Liên kết tải xuống

Tiếng Anh

WinGOFILE – MEGA – MIXDROP

  • Key mega: c_3WJOg_4cV0KUSfpS1TRK2oRNyhgiX1Cow-R7U9TZ4

Tiếng Việt

Windows: OneDrive

Việt hóa bởi G18VN

Hướng dẫn cài đặt

Mật khẩu: mod18.com

windows: giải nén – cài đặt setup.exe

Android: giải nén – sử dụng joiplay