Sub Sukutte! Magical Vantia Channel! ~Linstener Kazu de Tsuyokunaru Mahou Shoujo~

  • ID: RJ01077453
  • Che: che
  • Ngôn ngữ: Tiếng Nhật
  • Nhà phát triển: シカポン
  • OS: Windows

Kei đã rút lui khỏi các hoạt động của cô gái phép thuật để sống một cuộc sống bình thường.

Rj01077453 Img Smp3
[18+ Việt Hóa] [PC|Android] Sub Sukutte! Magical Vantia Channel! ~Linstener Kazu de Tsuyokunaru Mahou Shoujo~ [Final] 5

Tuy nhiên, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục hoạt động của mình với tư cách là một cô gái phép thuật để tiêu diệt kẻ hung ác đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn .

7
[18+ Việt Hóa] [PC|Android] Sub Sukutte! Magical Vantia Channel! ~Linstener Kazu de Tsuyokunaru Mahou Shoujo~ [Final] 6

Kei, người đã trở nên nổi tiếng và mạnh mẽ hơn nhờ phát trực tiếp, cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ về nhân vật phản diện và bắt đầu cuộc điều tra để khám phá sự thật.

21
[18+ Việt Hóa] [PC|Android] Sub Sukutte! Magical Vantia Channel! ~Linstener Kazu de Tsuyokunaru Mahou Shoujo~ [Final] 7

Tải xuống

Tiếng Nhật

Win:

Tiếng Việt

Win: OneDrive1

Việt hóa (MTL) bởi TWeeboo_Mod18

Hướng dẫn

Mật khẩu: mod18.com

Windows: giải nén – cài đặt exe

Android: sử dụng Joiplay