Syahata’s Bad Day [v0.79]

Nhà phát triển: JaShinn – Itch.io – Fantia – Ci-en
Che: không
Phiên bản: 0.79
OS: Windows, Android
Ngôn ngữ: Tiếng Anh/Việt

Syahata a [sic] bad day là một trò chơi side-scrolling  pixel 2D. Bạn cần điều khiển nhân vật chính trốn thoát khỏi nơi đầy rẫy thây ma và cuối cùng đến được nơi trú ẩn. Nếu vô tình bị bắt gặp, những điều không thể diễn tả sẽ xảy ra.(;’д`)ゞHiện tại nó đang ở giai đoạn đầu beta, nếu bạn có ý tưởng gì hãy cho tôi biết.

Ảnh trên Mod18
[18+ Việt Hóa+Mod] [PC|Android] Syahata's Bad Day [v0.79C] 5
45b0e62b8d5cd7804b6c2999b8620966 Compressed
[18+ Việt Hóa+Mod] [PC|Android] Syahata's Bad Day [v0.79C] 6
B0d03cadca66cd189f195f9f7a9d8687 Compressed
[18+ Việt Hóa+Mod] [PC|Android] Syahata's Bad Day [v0.79C] 7

Liên kết tải xuống

Tiếng Anh

0.79C

Win (0.79C – Uncensored): MEGA – MIXDROP – PIXELDRAIN – WORKUPLOAD
– key mega: xgflfB2qgAiUqlFxqxnVKNlK2D_ldSxfuVWQ1l58w-k
Android (0.79C – Uncensored): MEGA – MIXDROP – PIXELDRAIN – WORKUPLOAD
– key mega: lsKDzdOAPZnMeV631MXRzJDdwpO4gisqyF79bM5Rc2k

0.79

Win (0.79 – Uncensored): GOFILE – MEGA – MIXDROP – PIXELDRAIN – WORKUPLOAD

  • key mega: fBpmazByoaYwcnLDe2BAhNMUOObSiilmiVtgCT_1LPw

Android (0.79 – Uncensored): GOFILE – MEGA – MIXDROP – PIXELDRAIN – WORKUPLOAD

  • key mega: V-KYMEQh4SiKwD8mH14mVPQWqaql8RqxrxCXTzZOrOs

Tiếng Việt

Win (0.79C): OneDrive

WIn(0.79): OneDrive

  • Phiên bản trên đã được MOD + Việt hóa
  • F1: để bắt tử máu, F2: để bắt tử đạn
  • Mỗi lần vào game đều phải cheat một lần
  • Thực hiện bởi MOD18

Hướng dẫn cài đặt

Mật khẩu: mod18.com

Windows: giải nén – cài đặt setup.exe

Android: cài đặt apk