7 Islands Domain [v1.0 Public] [Việt Hóa]

Bạn vừa chuyển đến 7 Islands Domain. Bạn sẽ gặp nhiều cám dỗ. Có tất cả những cô gái và giáo sư tại trường đại học mới của bạn. Ngoài ra còn có tất cả những cô gái sống trong tòa nhà của bạn. Và cuối cùng, có những người sống với bạn. Bạn sẽ có thể đáp ứng tất cả trong số họ không?

Thông tin:

Nhà phát triển: m24metro Website – Patreon
Thể loại: Game 18+
Phiên bản: Hoàn thành
Kiểm duyệt: Không
Thiết bị: Windows, Mac, Android
Ngôn ngữ: English

Ảnh Game:

Ảnh trên Mod18 Ảnh trên Mod18

Download:

Tiếng Anh

WinGOFILE – MEGA – PIXELDRAIN – MIXDROP – RACATY

  • Key mega: Cz2iowuxaYoGJ8ZHjs2SShcaar7LpUtOI-PfL5UXyjQ

AndroidGOFILE – MEGA – PIXELDRAIN – MIXDROP – RACATY

  • Key mega: Cz2iowuxaYoGJ8ZHjs2SShcaar7LpUtOI-PfL5UXyjQ

Tiếng Việt

Win: OneDrive

Việt hóa bởi GVNVH18

Hướng dẫn

Mật khẩu: mod18.com

Windows: giải nén – cài đặt exe

Android: cài đặt apk hoặc sử dụng Joiplay