Aunt Don’t Be Sad

Nhà phát triển: Dan Games DLsite
Che: Có
Phiên bản: Hoàn thành
OS: Windows
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Dì của bạn có lòng tự trọng thấp.

Ảnh trên Mod18
Aunt Don't Be Sad [Final] (Việt Hóa) 5

Bạn giúp cô ấy
Ăn, uống, tắm, phang cô ấy!

Ảnh trên Mod18
Aunt Don't Be Sad [Final] (Việt Hóa) 6


Giấc mơ thành hiện thực trong mô phỏng cuộc sống này

Ảnh trên Mod18
Aunt Don't Be Sad [Final] (Việt Hóa) 7

Tải xuống

Tiếng Anh

Windows (880mb): GofileMegaPixeldrainWorkupload

Tiếng Việt

Hướng dẫn lấy link:

Link tải game 3k, vào momo:

Gửi địa chỉ Gmail vào đây: Facebook

Việt hóa vởi PHV_MOD18

Hướng dẫn

Mật khẩu: mod18.com

Windows: giải nén – cài đặt exe

Android: sử dụng Joiplay để chơi