Aunt Don’t Be Sad

Nhà phát triển: Dan Games DLsite
Che: Có
Phiên bản: Hoàn thành
OS: Windows
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Dì của bạn có lòng tự trọng thấp.

Ảnh trên Mod18
Aunt Don't Be Sad [Final] 4

Bạn giúp cô ấy
Ăn, uống, tắm, phang cô ấy!

Ảnh trên Mod18
Aunt Don't Be Sad [Final] 5


Giấc mơ thành hiện thực trong mô phỏng cuộc sống này

Ảnh trên Mod18
Aunt Don't Be Sad [Final] 6

Tải xuống

Tiếng Anh

Windows (880mb): GofileMegaPixeldrainWorkupload

Hướng dẫn

Windows: giải nén – cài đặt exe

Android: sử dụng Joiplay để chơi