Game info

Name: Bottle Biosphere ~Living with a runaway girl~
Size: 1.1gb
Deverloper:
KuMoNoSuGame
Version:
2.0

You just wanted to go home after a brutal night shift. It was late, you were tired, you wanted to get some rest before the sun came up. However, you didn’t expect to find a girl in a black sailor uniform sitting outside your door. Due to the circumstances, you invited her to stay at your place for the night, and somehow she just keeps coming back every night! “ I…I can’t think of…anywhere to go…sorry.” A quiet runaway girl with a lonely man, pure love visual novel simulation game.

Bottle Biosphere is an 18+ visual novel with simulation game play elements. You’re now living with a runaway girl. Spend your day interacting with her, getting to know her better and eventually become friends.​

Bạn chỉ muốn trở về nhà sau một ca đêm tàn bạo. Trời đã muộn, bạn đã mệt mỏi, bạn muốn nghỉ ngơi một chút trước khi mặt trời mọc. Tuy nhiên, bạn không thể ngờ rằng mình sẽ tìm thấy một cô gái mặc đồng phục thủy thủ đen đang ngồi bên ngoài cửa nhà bạn. Due to the circumstances, you invited her ở lại chỗ của bạn qua đêm, và bằng cách nào đó cô ấy cứ trở lại mỗi đêm! “Tôi… tôi không thể nghĩ ra… sẽ đi đâu… xin lỗi.” Một cô gái bỏ trốn lặng lẽ với một người đàn ông cô đơn, trò chơi mô phỏng tiểu thuyết trực quan tình yêu thuần khiết.

Chai Biosphere là một tiểu thuyết trực quan 18+ với các yếu tố chơi trò chơi mô phỏng. Bạn hiện đang sống với một cô gái bỏ trốn. Dành cả ngày của bạn để tương tác với cô ấy, hiểu hơn về cô ấy và cuối cùng trở thành bạn bè.

– PC: Extract file -> install exe to play
– Android: Install Apk or use Joiplay to play (See the instructions)

Image Game:

Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18 Ảnh trên Mod18

Download

PC: Mega |

PC: Onedrive

Android: Onedrive

– Mật khẩu: mod18.com

– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài Apk hoặc sử dụng Joiplay để chơi (Xem hướng dẫn)

Việt hoá

Gvnvh18

– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài Apk hoặc Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (View Post)

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

Tutorial

• Instructions for using Joiplay to play games (View Post)
• Instructions for using Maldives Player to play RPG game (View Post)
• Mods Installation Instructions (View Post)
• Instructions for using Cheat to play RPG game (View Post)
• Some other tutorials and discussions (View Post)