Game info

Name: Chronicles of the Chaosborn
Deverloper: Chaosborn
Version:
0.14

You are in quite a tight spot with your family… So it’s time to pick up the pieces and take care of them! Build your own village, build your own harem and uncover your mysterious past. Learn who you are and where you come from. Follow the MC’s story as he takes on anyone who crosses his path and steal all the girl’s heart along the way!

Bạn đang ở trong một tình trạng khá chặt chẽ với gia đình của bạn … Vì vậy, đã đến lúc nhặt các mảnh và chăm sóc chúng! Xây dựng ngôi làng của riêng bạn, xây dựng hậu cung của riêng bạn và khám phá quá khứ bí ẩn của bạn. Tìm hiểu bạn là ai và bạn đến từ đâu. Hãy theo dõi câu chuyện của MC khi anh ấy tiếp nhận bất kỳ ai băng qua con đường của anh ấy và đánh cắp tất cả trái tim của cô gái trên đường đi!

– PC: Extract file -> install exe to play
– Android: Install Apk or use Joiplay to play (See the instructions)

Image Game:

Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18 Ảnh trên Mod18 Ảnh trên Mod18

Download

PC: Mega (2.23gb) |

Android: Mega (2.15gb) |

– Password: mod18.com

– PC: Unzip the file -> install exe to play
– Android: Install Apk or use Joiplay to play (See the instructions)

– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài Apk hoặc Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (View Post)

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

Tutorial

• Instructions for using Joiplay to play games (View Post)
• Instructions for using Maldives Player to play RPG game (View Post)
• Mods Installation Instructions (View Post)
• Instructions for using Cheat to play RPG game (View Post)
• Some other tutorials and discussions (View Post)