Daily Life with My Succubus Boss |

Nhà phát triển: Tamada Heijun Twitter – Subscribestar – Fanbox – Booth – Gumroad – Discord – Personal Site – Deviantart – Steam
Che: không
Phiên bản: Hoàn thành
OS: Windows
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Lồng tiếng: Tiếng Anh

Bạn, một cỗ máy kiếm tiền vô hồn, bị bắt làm nô lệ bởi một tập đoàn nhẫn tâm với tư cách là một kỹ sư,

Succubus 18 05 2023 06 15 37 Compressed
Daily Life with My Succubus Boss [Final] 6

đã phải chịu đựng một cuộc sống đầy khó khăn và khốn khổ.

Succubus 18 05 2023 06 10 50 Compressed
Daily Life with My Succubus Boss [Final] 7

Những đòi hỏi không ngừng của công việc không chỉ làm giảm chất lượng cuộc sống của bạn mà còn khiến vị hôn phu của bạn bỏ đi.

Succubus 18 05 2023 06 02 27 Compressed
Daily Life with My Succubus Boss [Final] 8
Succubus 18 05 2023 06 10 21 Compressed
Daily Life with My Succubus Boss [Final] 9

Tải xuống

Tiếng Anh

Windows (935mb): Mega GofilePixeldrainWorkupload

Hướng dẫn

Windows: Giải nén – cài đặt exe để chơi

Android: giải nén – sử dụng Joiplay để chơi