Dating My Daughter

Nhà phát triển: MrDots Games – Website – Patreon – SubscribeStar
Che: không
Phiên bản: Chapter 4 – 1.00
OS: Windows, Mac, Linux, Android
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Cốt truyện chính: Bạn sẽ đóng vai một người cha đã ly hôn, người đã không gặp con gái mình trong nhiều năm.

Sc Day5hotelroom R93
Dating My Daughter [Chapter 4 - 1.00]  6

Bây giờ cô ấy đã 18 tuổi, cô ấy liên lạc với bạn và nói với bạn rằng cô ấy muốn có một cuộc hẹn hò ” cha – con gái” với bạn.

Sc D3 Nightclub Dr17 Compressed
Dating My Daughter [Chapter 4 - 1.00]  7

Bạn sẽ có cơ hội hiểu rõ hơn về con gái mình, xây dựng một mối quan hệ đặc biệt và tại sao không, có thể thuyết phục cô ấy có nhiều cuộc hẹn hò “ cha – con gái” với bạn hơn trong tương lai.

Sc Day4hotelintro I10 Compressed
Dating My Daughter [Chapter 4 - 1.00]  8
Sc D3cafe C62 Compressed
Dating My Daughter [Chapter 4 - 1.00]  9

Tải xuống

Tiếng Anh

Chapter 4

Win/Linux: (1.9gb) ANONFILE – GOFILE – MEGA – MIXDROP – PIXELDRAIN

Win: (1gb): Workupload – Pixeldrain
AndroidGOFILE – MEGA – MIXDROP – PIXELDRAIN

  • Key mega: Z_h4ej6MTcWanl4pxfc_ZLOl0ji_3PLLYzClXRcsJRQ

Chapter 3

Win/Linux: (4.85gb) GOFILE – MEGA – MIXDROP – PIXELDRAIN

  • Key mega: LolE2r-zcJckwCkp6GHGJtmLw3fkVJAD8Pbms3_c4v0

Win: (1.13 GB) MIXDROP – WORKUPLOAD
Android: (1.5gb) GOFILE – MIXDROP – PIXELDRAIN

Android: (1.9gb) MEGA

  • Key mega: Ti_YqS2ntyHl5VXcgxtG7stsQkC1tGPaf78__goFgfg

Chapter 2

Win/Linux: (2.97gb) GOFILE – MEGA – PIXELDRAIN 

  • Key mega: YsMxCQ_bntWhBuGHsK7_N0v9ph4SL2GGmS2hq_3Ce10

Android: (1gb) MEGA – PIXELDRAIN – WORKUPLOAD

  • Key mega: ZMEwIT3IiXCt348TprDInb7iiBIyxa2IzIkX2motd8Q

Chapter 1

Win/Linux: (3.3gb) ANONFILE – GOFILE – MEGA – PIXELDRAIN

  • Key mega: jr3l_GttzfFxqat4cE11O0iNktDZXh0-0JdlNwnbzIg

Android: (1.9gb) MEGA

  • Key mega: lZipIv6dEXe4reQVpKQfT0G4iHtmlq58RatKxA6K3bA

Hướng dẫn

Windows: giải nén – cài đặt exe

Android: sử dụng Joiplay hoặc cài đặt apk