Game info

Name: Deserted in Paradise
Size: 600mb
Deverloper:
Crumbbum
Version:
0.4

You’ve been invited to the manor of a mysterious man named Mr. Evans, who claims to have a job opportunity for you. After arriving, you discover that he’s nowhere to be found, and you have no way off the island. The reason for his disappearance and why he brought you to the island is unknown, but the good news is you’re not trapped on the island alone.
Spend your time how you want. Build your relationship up with each girl to progress her story and events. The game is currently in its first release version, but already contains over 800 images, and all 10 girls have at least 2 events each.​

Bạn đã được mời đến trang viên của một người đàn ông bí ẩn tên là ông Evans, người này tuyên bố sẽ có cơ hội việc làm cho bạn. Sau khi đến nơi, bạn phát hiện ra rằng anh ta không còn ở đâu và bạn không có cách nào để rời khỏi hòn đảo. Lý do cho sự biến mất của anh ta và tại sao anh ta đưa bạn đến hòn đảo là không rõ, nhưng tin tốt là bạn không bị mắc kẹt trên đảo một mình.
Sử dụng thời gian của bạn theo cách bạn muốn. Xây dựng mối quan hệ của bạn với từng cô gái để phát triển câu chuyện và sự kiện của cô ấy. Trò chơi hiện đang ở phiên bản phát hành đầu tiên, nhưng đã có hơn 800 hình ảnh và tất cả 10 cô gái đều có ít nhất 2 sự kiện mỗi cô gái.

– PC: Extract file -> install exe to play
– Android: Install Apk or use Joiplay to play (See the instructions)

Image Game:

Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18

Download

PC: Mega |

Android: Mega |

– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài Apk hoặc Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (View Post)

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

Tutorial

• Instructions for using Joiplay to play games (View Post)
• Instructions for using Maldives Player to play RPG game (View Post)
• Mods Installation Instructions (View Post)
• Instructions for using Cheat to play RPG game (View Post)
• Some other tutorials and discussions (View Post)