Game info

Name: DID Adventure ~Escape From The Abandoned Factory~
Size: 500mb
Deverloper:
Yumekakiya
Version:
2.0

A simple escape RPG, themed around damsels in distress!
Step into the shoes of protagonist Mio, who has been confined to an old, abandoned factory by a mysterious girl named Michelle.

Một game nhập vai thoát hiểm đơn giản, với chủ đề xoay quanh những người khốn khổ gặp nạn!
Bước vào đôi giày của nhân vật chính Mio, người đã bị giam giữ trong một nhà máy cũ bị bỏ hoang bởi một cô gái bí ẩn tên là Michelle.

– PC: Extract file -> install exe to play
– Android: Install Apk or use Joiplay to play (See the instructions)

Image Game:

Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18

Download

PC: Mega |

Tutorial

• Instructions for using Joiplay to play games (View Post)
• Instructions for using Maldives Player to play RPG game (View Post)
• Mods Installation Instructions (View Post)
• Instructions for using Cheat to play RPG game (View Post)
• Some other tutorials and discussions (View Post)