Game info

Name: Dr. Amana, Sexual Therapist
Deverloper:Ianvs
Version:
v2.0.0P

Doctor Amana: Sexual Therapist – Patient 001 (DAST-001) is intended to be the first in an upcoming series of virtual novels. This series features a non-linear narrative in which the MC is a patient, discussing his sexual encounters and romances with his therapist. As the patient tells the story to his therapist, you the reader will make choices that change the outcome of the story. Your decisions in the story will alter the nature of each of your relationships and determine what shape and form your sexual experiences take.

Bác sĩ Amana: Bác sĩ trị liệu tình dục – Bệnh nhân 001 (DAST-001) được dự định là người đầu tiên trong loạt tiểu thuyết ảo sắp ra mắt. Loạt phim này có một câu chuyện phi tuyến tính, trong đó MC là một bệnh nhân, thảo luận về các mối quan hệ tình dục và mối tình lãng mạn của anh ấy với bác sĩ trị liệu của anh ấy. Khi bệnh nhân kể câu chuyện với bác sĩ trị liệu của mình, bạn, người đọc sẽ đưa ra những lựa chọn làm thay đổi kết quả của câu chuyện. Quyết định của bạn trong câu chuyện sẽ thay đổi bản chất của mỗi mối quan hệ của bạn và xác định hình dạng và hình thành trải nghiệm tình dục của bạn.

– PC: Extract file -> install exe to play
– Android: Install Apk or use Joiplay to play (See the instructions)

Image Game:

Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18

Download

V2.0.0P

PC: Mega (1.2gb) |

Android: Mega (190mb) |

V1.1.5

PC: Mega (1.5gb) |

Android: Mega (290mb) |

– Password: mod18.com

– PC: Unzip the file -> install exe to play
– Android: Install Apk or use Joiplay to play (See the instructions)

– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài Apk hoặc Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (View Post)

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

Tutorial

• Instructions for using Joiplay to play games (View Post)
• Instructions for using Maldives Player to play RPG game (View Post)
• Mods Installation Instructions (View Post)
• Instructions for using Cheat to play RPG game (View Post)
• Some other tutorials and discussions (View Post)