Game info

Name: EROGE! Sex and Games Make Sexy Games
Deverloper:Clockup
Version:
Final

The player takes the role of Mochizuki Tomoya, a guy that lives on his own with only a day job at a convenience store keeping him afloat. While he really likes eroge, he can’t draw, isn’t much of a writer or composer, and doesn’t know much about business. Still, his dream is to get a job at an eroge studio in hopes of creating what he loves, eroge.​​

Người chơi sẽ vào vai Mochizuki Tomoya, một anh chàng sống tự lập với công việc hàng ngày tại một cửa hàng tiện lợi giúp anh ta có thể sống nổi. Mặc dù thực sự thích eroge, nhưng anh ấy không thể vẽ, không phải là nhà văn hay nhà soạn nhạc và cũng không biết nhiều về kinh doanh. Tuy nhiên, ước mơ của anh ấy là có được một công việc tại một studio eroge với hy vọng có thể tạo ra những gì anh ấy yêu thích.

– PC: Extract file -> install exe to play

Image Game:

Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18

Download

PC: mixdrop (2.2gb) | Drive (2.2gb) |

– Password: mod18.com

– PC: Unzip the file -> install exe to play

– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài Apk hoặc Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (View Post)

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

Tutorial

• Instructions for using Joiplay to play games (View Post)
• Instructions for using Maldives Player to play RPG game (View Post)
• Mods Installation Instructions (View Post)
• Instructions for using Cheat to play RPG game (View Post)
• Some other tutorials and discussions (View Post)