Game info

Name: Fallen Doll
Deverloper: Project Helius
Version:
v1.31

In summary, Fallen Doll is a real-time next-gen hentai game powered by Unreal Engine 4 with VR support.
“Maybe I shouldn’t have told you — about it being electrical.”
-Phillip K. Dick, Do Androids Dream of Electric Sheep?

Ladies and gentlemen, our most valued customers and friends, a very fine evening to you!
It’s the moment we’ve long been waiting for – the grand opening of the Erotes Nightclub.

It is not only a place of comfort and luxury, but also a proving ground of a cutting-edge scientific achievement:
the state-of-the-art bionic humanoid robot, codenamed Erika will be at your service.

The recent breakthrough of synthetic tissue enginneering has pushed scientific boundaries far beyond the imagination of our ancestors, and we are delighted to have you here to behold and enjoy such a special experiment:

Is that possible to create a robot which has feelings and reactions like a person?
Or let’s take it a step further: Is that possible to create a synthetic body which is indistinguishable from a real human?

Erika will be the answer. Will she be the Aphrodite we all lust for? Or merely another lifeless sex doll waiting to be disposed of? The curtain has risen, and the show must go on!

Tóm lại, Fallen Doll là một trò chơi hentai thế hệ tiếp theo thời gian thực được cung cấp bởi Unreal Engine 4 với hỗ trợ VR.
“Có lẽ tôi không nên nói với bạn – về việc nó là điện.”
-Philip K. Dick, Android có mơ thấy cừu điện không?

Kính thưa quý vị, những khách hàng và những người bạn thân thiết nhất của chúng tôi, xin gửi một buổi tối tốt lành!
Đó là khoảnh khắc mà chúng tôi đã chờ đợi từ lâu – buổi khai trương hoành tráng của Hộp đêm Erotes.

Đây không chỉ là nơi tiện nghi và sang trọng mà còn là nơi chứng minh thành tựu khoa học tiên tiến:
robot hình người sinh học hiện đại nhất, có tên mã là Erika sẽ phục vụ bạn.

Bước đột phá gần đây của kỹ thuật mô tổng hợp đã đẩy ranh giới khoa học vượt xa trí tưởng tượng của tổ tiên chúng ta, và chúng tôi rất vui khi có bạn ở đây để xem và tận hưởng một thử nghiệm đặc biệt như vậy:

Điều đó có thể tạo ra một robot có cảm xúc và phản ứng như một con người?
Hoặc chúng ta hãy tiến thêm một bước: Liệu có thể tạo ra một cơ thể tổng hợp không thể phân biệt được với con người thật không?

Erika sẽ là câu trả lời. Liệu cô ấy có phải là Aphrodite mà tất cả chúng ta đều thèm muốn không? Hay chỉ đơn thuần là một con búp bê tình dục vô hồn khác đang chờ bị xử lý? Bức màn đã kéo lên, và buổi biểu diễn phải tiếp tục!

– PC: Extract file -> install exe to play

Image Game:

Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18 Ảnh trên Mod18Ảnh trên Mod18

Download

PC: mega (2.86gb) | Crack (48mb) |

 Version VR

PC: mega (2.86gb) | Crack (48mb) |

  • Replace ‘.\WindowsNoEditor\FallenDoll\Binaries\Win64\FallenDoll-Win64-Shipping.exe’ with the crack below (Thay thế ‘.\WindowsNoEditor\FallenDoll\Binaries\Win64\FallenDoll-Win64-Shipping.exe’ với bản crack bên dưới)
    – Password: mod18.com
    – PC: Unzip the file -> install exe to play

– PC: Giải nén file -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài Apk hoặc Hướng dẫn sử dụng Joiplay để chơi game (View Post)

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

– PC: Giải nén tập tin -> cài đặt exe để chơi
– Android: Cài đặt Apk hoặc sử dụng JoiPlay để chơi (Xem hướng dẫn)
– Việt Hoá bởi GVNVH18

Tutorial

• Instructions for using Joiplay to play games (View Post)
• Instructions for using Maldives Player to play RPG game (View Post)
• Mods Installation Instructions (View Post)
• Instructions for using Cheat to play RPG game (View Post)
• Some other tutorials and discussions (View Post)