Fates Collide | Đã đến lúc tôi thay đổi

Nhà phát triển: KatanaVN Patreon – Discord – Itch.io – SubscribeStar
Che: không
Phiên bản: 0.3
Hệ thống: Windows, Linux, Mac
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trong suốt cuộc đời của bạn, bạn được chuyển từ nơi này sang nơi khác khi cha mẹ bạn theo đuổi sự nghiệp của họ. Đã đến lúc buông bỏ sự thờ ơ và bắt đầu lại cuộc sống của bạn.

Ảnh trên Mod18
Fates Collide | Đã đến lúc tôi thay đổi [v0.3] (Việt Hóa) 6

Lần đầu tiên, bạn quyết định hành động theo cách của riêng bạn.

Ảnh trên Mod18
Fates Collide | Đã đến lúc tôi thay đổi [v0.3] (Việt Hóa) 7

Adoria, thủ đô của cuộc sống và giáo dục, đang mở cửa cho bạn vào các trường đại học nổi tiếng của nó.

Ảnh trên Mod18
Fates Collide | Đã đến lúc tôi thay đổi [v0.3] (Việt Hóa) 8

Gặp gỡ bạn bè mới, kết bạn hoặc kẻ thù và tìm cô gái trong mơ của bạn. Đây có thể là thành phố mà bạn luôn mong muốn…

Ảnh trên Mod18
Fates Collide | Đã đến lúc tôi thay đổi [v0.3] (Việt Hóa) 9

Tải Xuống

Tiếng Anh

Windows (1.63gb): MegaGofileWorkupload

Android (961mb): MegaGofileWorkupload

Tiếng Việt

Windows (2.7gb): OneDrive

Việt hóa bởi Hải Âu ĐI Lạc

Hướng dẫn

Windows: giải nén – cài đặt exe để chơi

Android: Cài đặt apk hoặc giải nén – sử dụng Joiplay để chơi